Handlekurv

Alle virksomheter skal påse at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Brannansvarlige personer skal ha kunnskaper om lover, regler, intern beredskap, etc.

Formål med kurset:

 • Deltakerne skal få innføring i hvordan brann skal forebygges og bekjempes
 • Deltakerne skal etter kurset kunne ivareta den daglige brannsikkerheten i henhold til lover og forskrifter (*)

* Ny forskrift om brannforebygging fra 01.01.2016.

Kursets innhold:

 • Organisering og drift av brannvernarbeidet
  • Brannstatistikk - årsak
  • Konsekvenser
  • Internkontroll
  • Brannvernlovgivningen
 • Brannteori
  • Branners fysiske og kjemiske egenskaper
 • Brannbekjempelse
  • Slokking
  • Brannteknisk utstyr
  • Rutiner ved brann

Kurssted:

 • Vi kjører månedlige kurs på Sem
 • Kan også holdes internt hos bedriften

Investering: 2000,- (inkl. lunsj) pr. deltaker.